Issuu on Google+

10/12 florence vychází pod patronací České asociace sester říjen 2012 / ročník VIII / 60 Kč, 2,90 € / www.florence.cz Odborn ý č a sopis pro oše t řovat el s t ví a os tat ní zdr avot nick é prof e se časopis obsahuje recenzované články s. 6 / Rozhovor Člověk se může zhroutit, nebo bojovat. Já bojuji s. 11 / Odborné téma Povinnosti sestry při očkování s. 23 / P  řehledová studie Prekancerózy děložního hrdla s. 34 / Zpravodaj ČAS Komplexní péče o seniora byla hlavním tématem tradičních ošetřovatelských dní Odborné téma Očkování


FLORENCE_FULL_10_2012

Related publications