Issuu on Google+

“Ti idi pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite” Kur’an • Podgorica • godina IV • broj 10 • oktobar 2004. Ponovo „Elif” Poštovani čitaoče, Uz Allahovu pomoć – nek Mu je slava i hvala, a Poslaniku Njegovom salat i selam, u rukama imaš ponovo «ELIF». Od njegovog prvog broja, septembra 1990. godine, koji je bio prvi broj jednog islamskog lista u istoriji ove zajednice, odnosno od zadnjeg, februara 1992. godine, pa do danas, proteklo je dosta vremena. Kalendarski mjereno, taj razmak i nije toliko dug, ali, mjereno po brenenu koje je na nas istorija izbacila, ta je decenija toliko duga, kao da je u sebi sažela cijeli vijek. A, kada se to vrijeme progleda i sabere, kada se uspavanost i java života razmeđuju, kada se stva- rnost unutrašnjeg samorazumijevanja potrese, onda Islam u našoj egzistenciji postaje nepresušno izvorište svijesti i snage, horizont mišljenja, sigurnosti i nade. Kap tog izvorišta predstavlja ponovno izlaženje «ELIFA». Zašto «ELIF»? Odgovor je dat u Uvodniku njegovog prvog broja: «Islam nas uči da svojoj djeci dajemo lijepa imena. Ovaj list je naše zajedničko čedo. Smatramo da je «ELIF» prvo lijepo a zatim i mnogoznačno ime, ime pod čijim «idejnim» znakom leži čitava galerija naznaka, mogućnosti i simboličkih značenja. Elif je prvo slovo arapskog alfabeta, u prene- senom značenju sinonim za početak, ali su njegovi korijeni još mnogo dublji i nalaze se čak u feničkom i grčkom alfabetu, što govori o njegovoj civilizacijskoj dubini. Elif ima oblik i brojčanu vrijednost: jedan, a Jednoća je svojstvo Allaha dž.š. i princip islamskog vjerovanja i našeg stremljenja. Razumije se da nam nije cilj onomastičko vrednovanje, jer će «ELIF» biti ono što mi, svi zajedno, od njega napravimo, bez obzira na njegov naziv. Namjera nam je da, uz Allahovu pomoć i podršku, napravimo glasilo koje će, u prvom redu pomoći našem boljem poznavanju, i to ne samo nas muslimana, nego i svih onih sa kojima vjekovima živimo zajedno. U tom smislu pokušaćemo da pružimo maksimum informacija o vjerskom životu, posebno na području Islamske zajednice Crne Gore. Kako život podrazumijeva pored sadašnjosti i svoju prošlost, trudićemo se da našoj baštini damo odgovarajuće mjesto i prostor, da misleći na budućnost nikada ne zaboravimo svoju prošlost i bogatstvo svoje tradicije». Odlučni smo da sa stranica našeg lista konstantno provijava misao o jedinstvu i uzajamnom poštovanju, kako nas, zapravo, uče osnovni izvori islama. Svojom • viti IV koncepcijom, izborom tematike, aktuelnim sadržajima i problematikom koju bude list tretirao, nastojaćemo da čitaocima pružimo saznanja o islamu koja će mu pomoći u sticanju prave slike i kreativnijem odnosu prema njemu. Zato će biti od izuzetne važnosti kontinuirana saradnja onih koji pišu, i onih koji čitaju, kako bi zajednički bili sudionici u istom procesu, dosljedni u slijeđenju Allahovih riječi- «Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu». Islamski kodeks nam nalaže da budemo na strani čovjeka kao Allahovog stvorenja i Njegovog namjesnika, da se ničim ne okrnji njegov ugled i dostojanstvo, za slobodu i mir kao uslov njegove sigurnosti, za sve one vrijednosti koje nam vjera nalaže i za sve ono što je čovječno, što je dosad istorijski izboreno i potvrđeno. «ELIF» će biti sastavljen od tekstova na bosanskom i albanskom jeziku kako bi njihov sadržaj bio dostupan našim vjernicima. U programskoj orijentaciji lista je postupno proširenje sadašnjeg fonda tekstova na albanskom. Ne sumnjamo da će stasanjem lista ovaj zahtjev biti ispunjen. Svjesni smo odgovornosti, teškoća i složenosti posla koji je pred nama. Pored naše otvorenosti i maksimalnog angažmana, uzdamo se prvenstveno u Allahovu pomoć, a zatim i na vašu podršku i saradnju onih koji svojim prilozima mogu doprinijeti ostvarivanju koncepcije lista. Takvih, hvala Allahu, ima i mi ih pozivamo na saradnju. Na ovaj način iskreno vjerujemo da ćemo uspjeti i da će «ELIF» postati naše zajedničko dobro i znak u kome ćemo prepoznati sebe i svoje vrijeme. Izdavač i Redakcija • numri 10 • tetor 2004. 1 Ekskluzivno Intervju: Šejh Abdulhalik Nesir, generalni sekretar Odsjeka za međunarodno misionarstvo i informisanje str. 6,7. „Elif” në gjuhën shqipe faqe 9 - 13. Sa minbere Skromnost u islamu dr Jusuf el - Karadavi str. 18. Islamsko društvo Međuodnos pojedinac - zajednica Islamska zajednica nije statistički zbir pojedinaca. Ona je islamska u tolikoj mjeri koliko je kur’anska. A musliman- pojedinac pripada svojoj zajednici, koja je sastavni dio Muhammedovog, a.s., ummeta, u tolikoj mjeri koliko se za nju brine. str. 3,4. Aktivnosti Reis Islamske zajednice na džumi u Pljevljima Lijek za svaku bolest str. 2. dr Mustafa Mahmud Ramadan kerim mubarek! str. 5.


elif-broj-10-oktobar-2004

Related publications