Issuu on Google+

ISSN 2225-2959 Nr. 1 Tetor 2011 Botim i Shoqatës Shqiptare të Bankave Kolaterali bankar ndikimi në ekonomi www.aab.al • BANKIERI • 1


Bankieri /nr.1 / tetor 2011

Related publications