Issuu on Google+

01. Sosyal Psikoloji Nedir? Bu ünitede sosyal psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları arasındaki yeri, alandaki temel kuramsal yönelimler ve bu bilim dalında kullanılan belli başlı bilimsel yöntemler ele alınacaktır. Aşağıda amaçlar kısmında verilen sorular doğrultusunda üniteyi okumanız, metin içinde ve sonunda verilen soruları yanıtlamanız sosyal psikoloji disiplininin ne olduğu, nelerle uğraştığı ve hangi yöntemleri kullandığı konusunda sizi aydınlatacaktır. Bu üniteyi dikkatle okumanız bundan sonraki üniteleri anlamanız için de çok önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - Sosyal psikolojiyi tanımlayabilecek, - Sosyal psikolojinin belli başlı araştırma konularını tanımlayabilecek, - Sosyal psikolojinin kendisine yakın olan diğer bilim dalları ile arasındaki farklılıkları saptayabilecek, - Sosyal psikoloji alanında hangi kuramsal yaklaşımların kullanıldığını açıklayabilecek, - Sosyal psikoloji alanında kullanılan araştırma yöntemlerinin neler olduğunu sıralayabileceksiniz. Bunları Hepimiz Yaşıyoruz - “Ayşe Hanım durakta otobüse biner, bir yer bulur ve oturur. Oturur oturmaz da karşısındaki kadının kendisini, kıyafetini dikkatle incelediğini fark eder. Hiç fark etmemiş gibi yaparak kendine çekidüzen verir, poz alarak bakışlarını başka tarafa çevirir” (Kağıtçıbaşı, 1999, s. 67) - Burcu aynanın önünde oturmuş, o sabah yapacağı iş görüşmesinde ne giymesi gerektiğini düşünüyordu. Geçen ay lüks bir mağazadan aldığı şık fuların, kariyerine önem veren yetenekli bir kadın imajı vereceğini düşünerek, bu fuları takmaya karar verdi. (Uyarlandığı kaynak: Brewer ve Crano, 1994, s. 2) - Oğul: Baba, kamp yapmaya deniz kıyısına gidiyorum. Önümüzdeki iki ay için arabayı ödünç alabilir miyim? Baba: “Sen çıldırdın mı?” Oğul: “Tamam, tamam. Hiç olmazsa bu akşam için


Sosyal Psikoloji Ders Notları

Related publications