Issuu on Google+

KU­LI­SY ­PowIatU KluczborK - oleSNo www.kulisypowiatu.pl ISSN 1731 - 9897 Indeks 381314 Nakład 6000 cena 2,50 zł (w tym 5%VAT) Nr 9 (481) czwartek 28 lutego 2013 r. reklama Famak zwalnia 112 osób Z siekier pod poduszk Kluczbork Do S du rejonowego wpłyn ł akt oskarenia przeciwko byłemu dyrektorowi gminnej o wiaty. Postawiono mu dwa zarzuty e jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowi zków w celu osi gni cia korzy ci i przywłaszczył dziesi ć tysi cy złotych. s. 4 Praszka Na sesji rady Miejskiej padł pomysł, by nazwać powstaj ce, pierwsze w mie cie rondo imieniem błogosławionego Jana Pawła II. zapytali my stu mieszka ców Praszki, co my l na ten temat. zdania s podzielone. ostateczna decyzja i tak nale eć b dzie do rajców. s. 4 olesno Siostra Dolores po dwudziestu latach pracy na czarnym l dzie z tr dowatymi, opuszczonymi, zakaonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS wróciła do kraju. - Nie wiem czy na zawsze, nie wiem czy na długo, Afryka cały czas jest gł boko w moim sercu - mówi misjonarka. s. 9 s. 6 s. 5 olesno ruszył remont kładki nad torami, któr w połowie wrzenia ze wzgl du na fatalny stan techniczny zamkn ł wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. bezpieczne przejcie ł cz ce północ miasta z centrum do u ytku ma zostać oddane pod koniec kwietnia. s.19 reklama tynki­ maszynowe,­ ociePlanie­ budynków,­ ­ tel.: 692 537 363 Fortuna wraca! Już tysiące ludzi skorzystało z porad blogującego aspiranta Fortuny (www.fortunaradzi.pl), który o pieniądzach wie prawie wszystko. Zdobądź sprawność finansową z Fortuną! Czytaj kolejne porady! s. 7 Uwaga, KONKURS! Wycinaj z gazety i zbieraj znaczki sprawności finansowych, aby wziąć udział w konkursie i wygrać dla siebie lub dla wskazanej osoby w wieku 16-19 lat wyjazd na obóz naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, realizowany na licencji amerykańskiego Camp Millionaire. rek ­ lam ­ a? 660­745­013 Po­sadz­ki­ i­ tyn­ki­­ -­ agre­ga­tem,­ tel. 605 568 901. 5 MARCA WIELKIE OTWARCIE SALONU OPTYCZNEGO W KLUCZBORKU!!! ul.Podwale 6/3 Du y wybór opraw, atrakcyjne ceny BEZPŁATNE BADANIE WZROKU!!! rejestracja tel. 608-290-780 WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Sebastian i Katarzyna Cicho


Wydanie z 28 lutego 2013

Related publications