Issuu on Google+

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ Търговско наименование 2,4 Д ам. сол 2,4 Д КНЕ Агат 25 К Решение за не Съдържание на активно Притежател на включване вещество разрешението на акт. вещество № 600 г/л 2,4 Д (ам.сол) Агрия АД 600 г/л 2,4 Д (ам. Сол) Ефтимиадис Краен срок за предлагане на пазара Краен срок за употребата на наличните количества Заповед № 23.4.2008 23.4.2008 23.4.2009 23.4.2009 РД 09-675/23.10.2007 РД 09-675/23.10.2007 11.6.2008 11.6.2009 РД 09-801/11.12.2007 2007/629 20.3.2008 20.3.2009 РД 12-12/18.01.2008 2007/379 25.11.2007 25.11.2008 РД 12-18/10.08.2007 2007/379 25.11.2007 23.4.2008 05.9.2010 25.11.2008 23.4.2009 05.9.2011 РД 12-18/10.08.2007 РД 09-675/23.10.2007 РД 12-23/05.03.2010 2 % биолог. Активни в-ва, бактерии псевдомонас + 38 % NPK + микроелементи: БИО БИЗ НПФ B, Cu, Zn, Fe, Mo, Mn, Mg, S, Ni, Se, Co Агрифлан 24 ЕК 240 г/л трифлуралин Агрия 1050 500 г/л фенитротион Агрия 1050-нов Агро-Д-амин Агромет Агроципетрин 20 ЕК Адентис 2,5 ЕК 500 г/л фенитротион 500 г/л ам. сол 98 % меден сулфат Агрия АД Агрия АД/Имаспро Агрия АД Агро Сан Агрокупър 200 г/л циперметрин Агросан 23.4.2008 23.4.2009 РД 09-675/23.10.2007 25 г/л делтаметрин 4 г/л естествени пиретрини + 16 г/л пиперонил бутоксид Имаспро 14.10.2008 14.10.2009 РД 12-49/14.04.2008 Деция Дегеш 05.9.2010 05.9.2011 РД 12-23/05.03.2010 Аерозолен препарат XXL 1


Produkti za rastitelna zashtita, za koito se prekratiava srok na upotreba

Related publications